16 lipca 2020

African Development Bank i Polska
Polska jest jednym z nielicznych krajów z pierwszej ligi gospodarczej świata, które nie weszły dotąd do Banku Rozwoju Afryki. W tym roku już 81 kraj stał się członkiem tej międzynarodowej instytucji. Maleńka Irlandia zasubskrybowała kilkadziesiąt milionów Euro w ADF. Stało się to w następstwie nowej strategii rozwoju rynków afrykańskich, jaką władze Irlandii opracowały, rozumiejąc rosnące znaczenie Afryki na globalnym rynku finansowym. Do końca naszego stulecia Afryka potroi liczbę ludności, a sama Nigeria stanie się - z 800 milionami mieszkańców - większą gospodarką od Niemiec.

Wierzymy, że mamy bardzo ważny udział w rozwoju relacji gospodarczych naszego Kraju z Afryką. Właśnie wystąpiliśmy o utworzenie Rady Ekonomicznej ds. Afryki przy Urzędzie Rady Ministrów. Wnosimy też o jak najszybsze wejście Polski w AfDB. U podstaw tego wszystkiego leży wiedza i doświadczenie naszego prezesa - Roman Mazur MBA jest w Londynie członkiem Royal African Society i wizytującym konsultantem Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House. Ponadto, to wieloletni specjalista w zakresie innowacji (w tym też doradca Unii Europejskiej): www.twitter.com/inspire_ai