8 czerwca 2017

Głosowanie w Wielkiej BrytaniiWielka Brytania głosuje. Niezależnie od tego, co Brytyjczycy dziś wygłosują, ich system wyborczy jest warty przemyśleń w Polsce. Głosowanie w czwartek i jednomandatowe okręgi wyborcze, to ma ręce i nogi. Aktywizuje społeczeństwo oddolnie, bo tutaj Posłowie są wybierani nie z racji należenia do Partii a z racji realnej aktywności w swoim okręgu wyborczym i na rzecz swojego okręgu w kraju.

Polacy, którzy nie mają brytyjskiego obywatelstwa, nie głosują dzisiaj. Będąc rezydentami, nawet bez oficjalnego dokumentu potwierdzającego rezydenturę w Wielkiej Brytanii, możemy głosować w local election. General election to sprawa związana z obywatelstwem i rezydowaniem na terytorium UK. Dlatego np. Brytyjczycy żyjący w Hiszpanii nie mają tu prawa głosu (jeśli żyją tam ponad 15 lat i w tym czasie nie odnawiali prawa do głosu). Coś za coś 🇪🇺🏖🇬🇧☑️