30 maja 2017

Akademicki Dzień EuropyPatronujemy, jako Stowarzyszenie Młodej Polskiej Emigracji, nowemu wydarzeniu polonijnemu, które ma mieć charakter cykliczny. "Akademicki Dzień Europy" w Londynie to efekt starań, jakie w Unii Europejskiej poczynił nasz Prezes na rzecz jednej z największych polskich Organizacji społecznych poza Polską. Polski Uniwersytet Na Obczyźnie jest zwalidowany przez Unię Europejską jako akademicka jednostka badawcza na pełnych prawach uniwersyteckich. Dzięki temu PUNO bierze już udział w pierwszym dużym projekcie naukowo-badawczym Unii Europejskiej, pod nazwą "TICASS". Co też istotne, to ten status pozostanie ważny nawet po Brexit. Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej nie uniemożliwi PUNO udziału w innych projektach naukowo-badawczych UE. Więcej na: www.puno.edu.pl