5 listopada 2016

List otwarty w sprawie Tuska, młodej Emigracji i interesu narodowego PolskiStowarzyszenie Młodej Polskiej Emigracji złożyło w Sejmie petycję oraz przesłało listy otwarte do Reprezentantów wszystkich wiodących sił politycznych w Polsce, uprzejmie wskazując wagę poparcia przez nasze Państwo drugiej kadencji Donalda Tuska na stanowisku Przewodniczącego Rady Europejskiej. [ Pełna treść: tutaj... ]

Na co liczymy? W zasadzie na to, że Polska będzie strategicznie przygotowana do uczestnictwa w negocjacjach BREXITowych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Nikt z nas, miliona Polaków w UK, naszych Rodzin i Znajomych w Polsce nie chce obudzić się już tak, jak obudziliśmy się 24 czerwca 2016. BREXITu miało nie być, wszyscy o tym do samego końca przekonywali.

Dlatego tym negocjacjom nie wolno dać żyć poza odpowiednim wpływem Polski. One będą w istocie dotyczyć od kilku do kilkunastu milionów Obywateli RP posiadających czynne prawo wyborcze. Polska lepiej by miała kogoś wpływowego w ich kontekście. Tusk nie jest idealny, ale jest tam, gdzie tego potrzebujemy.