16 listopada 2016

It's the sustainability, stupid...Świetna konferencja w Londynie, organizowana dzisiaj przez PwC UK. Wiodącym tematem jest globalny rynek energetyczny. Podział na rynki regionalne jest jedynie umowny. W obliczu rozwoju cywilizacyjnego świata, energia podobnie jak inwestycje, nie ma granic (dosłownie i w przenośni).

Przesłanie do Uczestników, zwłaszcza tych skupionych na Afryce, jest jedno: It's the sustainability, stupid! Wydobycie zasobów i produkcja energii to nie tylko globalne źródło przychodów, to rownież podatki umożliwiające lokalny rozwój. Te sygnały w świat warto, trzeba i można słać z Warszawy.