23 września 2016

Stowarzyszenie Młodej Polskiej EmigracjiStowarzyszenie Młodej Polskiej Emigracji (w skrócie: SMPE), zawiązało się 24 czerwca 2016, w bezpośrednim następstwie zaskakujących wyników referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie założyły osoby, którym problematyka emigracyjna, unijna oraz polsko-brytyjska jest bardzo bliska, gdyż znają ją od bardzo wielu lat z doświadczenia własnego i swoich najbliższych.

Na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawie, we wrześniu 2016 roku, Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Roman Mazur - doświadczony konsultant doradztwa strategicznego w Londynie, Członek Royal African Society, autor i emigracyjny aktywista społeczny (honorowy dyrektor rozwoju strategicznego jednej z największych polskich organizacji non-profit poza Polską: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, założony w 1939 roku). Ponadto pasjonat Corporate Social Responsibility nagradzany m.in. przez Solidarność, Lewiatana i Deloitte Polska. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Paweł Czubiński (jako Wiceprezes, który na co dzień jest dyrektorem zarządzającym w firmie operującej na rynku mediów), a także Dagmara Strzeszewska (jako Sekretarz, na co dzień menadżerka produkcji w wiodącym studiu filmowym).

Cele założenia Stowarzyszenia skupiły się w pierwszej kolejności wokół problematyki "BREXIT", która dla ponad miliona polskich emigrantów poakcesyjnych w Wielkiej Brytanii, zwanych potocznie "Młodą Polską Emigracją", stała się nagle problematyką dotyczącą przyszłości ich własnego życia, życia ich rodzin, a nawet kształtu przyszłości Polski. Dlatego opuszczanie struktur Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię to proces wobec którego ponad milionowa społeczność "Młodej Polskiej Emigracji" nie powinna być jedynie biernym obserwatorem. Stowarzyszenie staje się głosem jasno precyzującym interesy tej wielkiej grupy społecznej.

Z tego ewoluują pozostałe dwa główne cele Stowarzyszenia: współpraca i jeszcze raz współpraca; współpraca pomiędzy młodymi Polakami na emigracji w Unii Europejskiej a ich rodzinnymi miejscami w Polsce oraz współpraca pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz rozwoju pozycji negocjacyjnej i wizerunkowej marki Polski i Polaków w Unii Europejskiej. Nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w związku z emigracją poakcesyjną na Zachodzie to podstawa działania Stowarzyszenia na rzecz przyszłości nawet nie tylko "Młodej Polskiej Emigracji", ale i Polski w zjednoczonej Europie.


______________________________

NASZ STATUT
______________________________

______________________________

NASZ ZARZĄD
______________________________

Roman Mazur
[Prezes]

Paweł Czubiński
[Wiceprezes]

Dagmara Strzeszewska
[Sekretarz]


______________________________

NASZA KOMISJA REWIZYJNA
______________________________

Sylwia Rozbicka
[Przewodniczący]

Piotr Pasternak
[Sekretarz]


______________________________

DOŁĄCZ DO NAS
______________________________

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Zapoznaj się z regulaminem członkostwa SMPE
Wypełnij i przyślij emailem skan formularza
Poczekaj na przyjęcie i opłać składkę przelewem